Zdravá strava sílu dává

Na náš GoKids den v Toulcově dvoře přijala pozvání i Bc. Pavlína Dostalíková, MBA z Institutu zdravého životního stylu. Ona a dalších několik nadšených a vystudovaných nutričních poradců založili spolek Zdraví do škol,  který se snaží o osvětu v oblasti výživy dětí od rodičů, školkových i školních dětí, jídelen a pedagogů v těchto zařízeních. Stačí se jen přihlásit a mohou přijet i k vám.

Výchova ke zdraví, nedoceněná hodnota

Každý z vás si asi dobře představí, co by měla výchova ke zdraví obsahovat. Je to přeci jasné, anebo ne? Je to takový obecně užívaný pojem, ale když se hlouběji zamyslíte, co se vám skutečně vybaví? Zkuste se na chvíli zamyslet, než budete pokračovat ve čtení: co byste chtěli vašim dětem předat, abyste je vychovali ke zdraví, potažmo ke zdravému životnímu stylu, který se na zdraví podílí nejvíce?

…možná vás napadá: Aby si děti myly ruce před jídlem a měly dobré hygienické návyky? Aby nekouřily? Necpaly se sladkostmi? Výčet by mohl být asi i na celý tento článek. Ale i když si tedy každý rodič formuluje nějakou svou představu výchovy ke zdraví, tak je to jen počátek. Daleko těžší úkol je pak tyto cíle dětem vštípit a předat tak, aby se jejich chování a postoj vůči zdraví nestal jen takovým tím klišé…

Nápodoba je nejsilnější učitel

Z pohledu dítěte asi takto: „Dokud se dívá dospělák, tak to budu dělat, jak chce on, ale jakmile jsem bez dozoru, nedodržuji nic“.

A z pohledu rodiče takto: „Ať se dospělák dívá nebo ne, dělám to tak, jak to má být“.  Říká se tomu uvědomělé chování = chovám se tedy správně, i když nade mnou není kontrola. To by měl být cíl výchovy.

Jenže zde je kámen úrazu. Položte si ruku na srdce. Chováte se tak i vy? Nebo když děti večer usnou, rozděláte si chipsy a otevřete víno? Nebo třeba kouříte? Chodíte sportovat, nebo raději poleháváte u TV? Rozdíl bude v tom, pokud občas hřešíte, to snad každý 🙂 , ale nemělo by to být pořád. Zkrátka to, co neděláte sami, nemůžete dětem nakázat, vlastně tedy můžete to zkusit, ale bude to stát hodně hádek a nervů a výsledek – poučení bude NULA. Vzdor, nepochopení a dítě si to časem stejně udělá po svém.

A jak tedy docílit úspěšné výchovy ke zdraví? Předně musíte být pro své dítě vzorem. Nápodoba je nejsilnější styl učení – vládne celé přírodě a všechna mláďata opakují to, co dělají jejich rodiče včetně případných chyb. Vzorce vašeho chování tedy budou opakovat i vaše děti. A s tím, co říkáte, se musíte vždy ztotožňovat i ve vašich životech. Tatínek sedící u TV a pijící pivo formuje neverbálně synovo budoucí chování a kdejaké zákazy a příkazy budou na nic. Maminka, která ráno nestíhá, ale raději se namaluje, než aby se nasnídala, předává dceři svůj vzorec chování, který i ona bude s velkou pravděpodobností opakovat.

Vzor všedních dní…rodiče

My jsme pro děti ty celebrity všedních dní. My je nenápadně vychováváme ke zdraví každý den, tím jak nás pozorují, aniž by nás některé souvislosti napadly. Zejména u dětí do tří let a pak ještě u předškoláků hrají rodiče prim. Pak už budou zúročovat, co se naučily. Na nějakou dobu převezme roli vzoru kamarád, oblíbený herec, zpěvák…ale až děti dospějí, poskládají si z tohoto všeho své vlastní „puzzle“. A nejčastěji se potvrzuje to, že se vrací k tomu, co se naučily (viděly) jako malé děti. To, co jim někdo jen říkal, dávno zapomenou. A pak s prodlevou cca 18-20 let uvidíte, jak vám vaše životní investice ve výchově povedla či nikoli.

Buďme tedy příkladem a každý den o kousek lepší. Neděláme to jen pro sebe, ale hlavně pro naše děti, které takto nevědomky ke zdraví vychováváme.

Zdraví do školek a škol

Náš spolek Zdraví do škol (www.zdravidoskol.cz) je jedinečný v tom, že propojuje ono slovní předávání informací (to, co děti tak rády zapomínají) se skutečným prožitkem zábavnou a hravou formou a děti skutečně vtáhneme do děje, a ani neví, že do sebe některé informace nasávají. Takto předané informace si děti daleko lépe osvojí. A navíc nepracujeme jen s dětmi při výuce, ale i s personálem škol a rodiči (formou besed nebo prostřednictvím dětí). A takové spolupůsobení má zase ještě o kus větší vliv. Když potáhneme všichni za jeden provaz a dítě správné návyky uvidí nejen doma, ale i ve školce, později škole, jídelně, tak to bude ta nejlepší výchova ke zdraví jakou jim můžeme dopřát.

Napsala: Mgr. Veronika Mlčochová – odborný garant a zakládající člen výboru spolku Zdraví do škol, z.s.

S jednou z členek spolku Zdraví do škol se můžete potkat i na našem GoKids dni. Tak neváhejte a registrujte se zde.

Komentáře