Základní přístupy pedagogiky Marie Montessori zaměřené na děti od narození do věku tří let

V poslední době se na internetu a všude kolem nás rozmohl malý nešvar. Vše co je „montessori“ je nejlepší a vhodné pro naše děti. Máme montessori knihy, velkou nabídku hraček a všemožných pomůcek, školky i různorodé přístupy. Co ale vlastně přívlastek montessori znamená? A co můžeme za montessori považovat? Společně se podíváme na základní přístupy pedagogiky Marie Montessori zaměřené na děti od narození do věku tří let.

Kdo byla Marie Montessoriová?

Přívlastek „montessori“ je v současnosti známým a hojně používaným slovem. Jak ale vzniklo? Pravděpodobně znáte pedagogožku Marii Montessori, a pokud ne, společně se podíváme na to, kdo byla tato neuvěřitelná žena.

Narodila se v roce 1870 v konzervativní Itálii. I když v té době byl postoj k ženám ve vědě trochu zaostalý, vystudovala tehdy jako vůbec první žena v Itálii medicínu. Po studiu začala učit na lékařské univerzitě, která poskytovala své služby zdarma potřebným. To byl i jedním z důvodů proč se Marie začala zajímat o rozvoj dětí. Setkávala se tam totiž často s malými dětmi z chudých rodin. Díky jejich pozorování zjistila, že každé dítě se rodí s velkým potenciálem. Když však není podporován, zanikne. K tomu je třeba, aby rodiče dávali dětem v prvních letech života podněty k jejich rozvoji. Marie Montessori strávila pozorováním a studováním dětí celý život a své poznatky zaznamenala do svých knih. Stala se velmi uznávanou vědkyní a podařilo se jí přesvědčit nejenom matky a rodiče, ale i politiky, učitelé či odborníky. Přistoupila k výchově dětí vědeckým přístupem a ukázala nový přístup, který je svobodný, podněcující k samostatnosti a spontánnosti. Nakonec dospěla k závěru, že každé dítě prochází různými vývojovými fázemi, pro které jsou charakteristické zájmy i způsob myšlení. Společně se podíváme na ty, kterými prochází dítě od narození do tří let.

Základní pilíře montessori pedagogiky

Dílo Marie Montessori je stále živé a v poslední době u rodičů velmi oblíbené. Není tomu jen tak. Její systematický přístup lze totiž využít v jakékoliv situaci a dle potřeby naší i našeho dítěte.

Základní pilíře montessori pedagogiky pro děti ve věku 0-3 roky

 • Dát dítěti dostatek příležitostí k rozvoji smyslů a nezávislosti
 • Vést dítě, aby se o sebe dokázalo postarat samo, čímž se zvýší i jeho sebedůvěra
 • Dát dítěti ve správný čas správné podněty pro jejich učení
 • Využít senzitivního období, kdy se dítě učí rychle, rádo a téměř nevědomě
 • Vytvořit pro dítě milující, bezpečné a uklizené prostředí
 • Podpořit dítěte v jeho zájmu
 • Pozorovat dítě a pochopit jeho osobnost
 • Při hře i učení využívat všech pěti smyslů – hmatu, sluchu, hlasu, zraku i čichu
 • Nechat dítě pomáhat rodičům v běžných pracích
 • Trpělivost a porozumění

Co je senzitivní období?

Marie Montessori ve svých výzkumem zjistila a potvrdila několik vývojových fází, kterými dítě prochází v určitý čas. Jednou z nich je i senzitivní období, které se dělí na několik částí. Každý má různě dlouhou intenzitu a je důležité je nepromeškat. Nejdříve se ale podíváme na důležitou složku výzkumu M. Montessori, a to na „absorbující mysl“.

Absorbující mysl

Mysl dítěte přirozeně absorbuje okolní podněty a vše, co je kolem něj. To je podle paní Montessori základním rysem dítěte. Dokáže totiž nasávat všechny informace, podobně jakou houba. Dítě využívá svých zkušeností, které v něm vyvolávají dojmy, pocity a ty pak třídí a ukládá si v hlavě. V tuto chvíli dochází k utváření dětské osobnosti. Tento stav mysli na nevědomé úrovni, jež je tak důležitý pro učení a vývoj, trvá přibližně do tří let. Díky němu se dítě učí napodobováním, opakováním toho co vidí a stává se z něj samostatná osobnost.

Senzitivní období

Absorbující mysl je podle M. Montessori vedena pomocí instinktů, které nazývá „senzitivní období“. Zjednodušeně se jedná o období, kdy dítě věnuje pozornost jedné oblasti vývoje, která je pro něj i jeho vývoj důležitá. Na některé podněty reaguje pozitivně, jiné ho nezajímají. Pro toto období je typické, že když si dítě vybere nějakou činnost, je do ní naplno ponořeno přirozeně se na ní soustředí. Učí se tak přirozeně, s radostí a bez vynaloženého velkého úsilí. Dítě se ale vyvíjí zejména díky podnětům, které mu předložíme. Proto je důležité, abychom jako rodiče pozorně sledovali jednotlivé fáze vývoje a dali dítěti potřebné podněty, které v danou chvíli potřebuje.

6 základních senzitivních období

 • senzitivních období pro řád ( 0-6 let)
 • senzitivních období pro pohyb ( 0-5 let)
 • senzitivních období pro jazyk (0-7 let)
 • senzitivních období pro smyslový vývoj (0-6 let)
 • senzitivních období pro malé předměty (1 – 6 let)
 • senzitivních období pro sociální vývoj (od nitroděložního života – 6 let)

Jaká je role rodiče a jak můžeme montessori přístup použít doma?

aneb Nauč mě, abych to dokázal sám…

„Role rodiče je humanistická: má dítěti umožnit stát se lidskou bytostí, která se orientuje ve svém okolí, je přizpůsobená své době, kultuře a má své místo ve společnosti.“

Marie Montessori

Montessori pedagogika je zejména o způsobu myšlení. Není to tak, že to co má nálepku montessori je montessori. Záleží zejména na rodičovském přístupu, porozumění a ochotě pomoci dítěti, aby se věci učilo v daný čas, který je pro něj vhodné. Tento přístup nabízí dítěti možnost postupovat svým vlastním tempem, podporuje jeho sebedůvěru i samostatnost. Pokud chcete vašemu dítěti být dobrým průvodem, vnímejte jej jako plnohodnotnou bytost a s respektem. Pomůcky jsou také důležité, ale bez vhodného přístupu k ničemu. To co předáte vašemu dítěti v prvních letech života, bude doprovázet dítě po celý život. Využijte svou laskavost, trpělivost a staňte se průvodcem vašeho dítěte po světě okolo něj.  Ukazujte mu, co po něm chcete a nechte je, aby to mohlo zkoušet samo.  Pozorujte jej a dejte mu najevo, že jste tu.

4 hlavní body montessori přístupu doma, které je dobré dodržovat

 • důvěra ve schopnosti dětí
 • respektování
 • být v souladu s vývojovými fázemi
 • připravit vhodné prostředí

Zkuste se také zamyslet nad větou, kterou ač děti třeba nevysloví, nám touží sdělit. V ní je schován veškerý smysl montessori přístupu v prvních letech dětského života. Je to věta „Nauč mě, abych to dokázal sám.“

Líbí se vám náš článek? Zaujal vás přístup této pokrokové ženy a chtěli byste jej využít i ve vaší výchově? Nebo již prvky montessori využíváte a chtěli byste poznat další možnosti? Navštivte naše kurzy „Poznáváme svět“, ve kterých se naše lektorky inspirují metodou Marie Montessori. Nebo se podívejte na náš nový online kurz Montessori inspirace pro rodiče dětí do šesti let.Těšíme se na vaší návštěvu.

Použitá literatura:

Absorbující mysl – Marie Montessori

Nauč mě, jak to mám udělat sám – Charlotte Poussin

Jak vychovat úžasné dítě podle principů Montessori – Tim Seldin

100 vzdělávacích Montessori aktivit – Éve Hermann

Inspirace

Líbil se vám článek?

Chcete dostávat upozornění na podobné články a inspirace emailem?  Můžete se kdykoliv odhlásit.

Najděte kurzy ve vašem městě

Komentáře

Přidat komentář