fbpx

Měsíc duben je měsícem knihy. Zde jsou tipy na to, jak uspořádat první knihovničku Vašeho děťátka, jak si s dětmi číst a komunikovat během čtení, jaké knížky pro děti a podle čeho vybírat a mnoho dalšího.

Obchodní podmínky společnosti Nuerasoft s.r.o.

Vážený zákazníku/zákaznice,

jsme potěšení tím, že se chystáte zakoupit jeden z našich produktů. Věříme, že produkty, které nabízíme, splní vaše očekávání a že (jako mnoho dalších rodičů) se budete k nám s radostí vracet.  Vše, co děláme - od výchovy  a vzdělávání našich vlastních dětí až po provoz naší společnosti se řídí naším heslem \"S láskou i rozumem\". Jsme rádi, že tento přístup k životu s vámi ladí a těšíme se na mnohá setkání. Přečtěte si prosím pozorně další řádky. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a my je dodržujeme. A byť si v administrativě nelibujeme, tyto obchodní podmínky chrání Vás i nás pro situace, kdy by došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si ale, aby se tak nikdy nestalo a Vy jste se stali našimi nadšenými zákazníky, kteří s námi půjdou ještě mnoho let.

\"\"

\"\"

Jednatelka, Nuerasof s.r.o.


Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkujeme 🙂

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSME A KDE NÁS můžete KONTAKTOVAT

Dodavatelem výukových produktů ve fyzické i elektronické formě, tak jako i kurzů a licencí k licencovaným produktům (dále v textu označovaný jako "Prodávající") je společnost Nuerasoft s.r.o., se sídlem v Srbsku 29, 294 02 Kněžmost, IČ: 27427218, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116203, zastoupená jednatelkou Michaelou Tilton.

Odběratelem výukových produktů ve fyzické i elektronické formě, stejně jako kurzů a licencí k licencovaným produktům, i pokud neuzavírá kupní smlouvou, ale smlouvu jinou, je dále v textu označován jako "Kupující"

Kontaktovat nás můžete:

  • Pro on-line komunikaci na email adrese: info@gokids.cz
  • Pro vyřizování reklamace na email adrese: reklamace@gokids.cz
  • Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na adrese našeho sídla Srbsko 29, 294 02 Kněžmost.

JAK OBCHODUJEME

  • Jsme firma, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, CD, DVD) v oblasti rodičovství, výchovy, rozvoje dětí, výuky angličtiny a osobního rozvoje. Blíže se o našich produktech dozvíte v části NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY.
  • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
  • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
  • Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např. www.gokids.cz, www.babysigns.cz, www.scilearn.cz, www.gokidsenglish.cz). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
  • Prodejní formulář (smlouva) obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
  • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
  • Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní, např. www.gokids.cz, www.babysigns.cz, www.scilearn.cz, www.gokidsenglish.cz. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora nebo majitele licence je zakázáno.

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti rodičovství, výchovy, rozvoje dětí, výuky angličtiny a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, trpělivosti, individualitě vašich dětí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl.6 a čl.7 OP.

V případě zakoupení online produktu, například eBooku, online kurzu, výukových pomůcek ke stažení, kde zákazník získá elektronickou verzi produktu, nebo online přístup k celému produktu automaticky po jeho zaplacení, má se za to, že zákazník se zaplacením objednávky vzdává svého práva na vrácení online produktu ve lhůtě 14ti dnů.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do několika dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl.8 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.